ACT

Acceptence and Commitment Therapy (ACT)

Het is het best bewaarde geheim op deze planeet

We kennen dit gevecht allemaal, maar bijna niemand praat erover.

Het gevecht tegen emoties of gedachten die je liever niet wilt hebben kost energie en is niet te winnen. Sterker nog, de worsteling levert meer ellende op. Hoe meer je probeert negatieve emoties eronder te houden, hoe sterker ze worden. Ik vergelijk het wel eens met het onder water houden van een bal. Hoe dieper je hem in het water duwt, hoe meer kracht en energie het kost, en hoe sneller hij weer aan de oppervlakte is als je hem loslaat. Je kunt worstelen met verdriet, met akelige gebeurtenissen in het verleden, met een depressie of angstproblematiek. Je kwaliteit van leven heeft hierdoor vaak ernstig te lijden door piekeren, eenzaamheid, een gevoel van falen, onzekerheid, vermoeidheid en stress. Dit kan jaren duren.
Je werkt heel hard om die pijnlijke emoties en gedachten onder controle te houden of te vermijden. Dat gevecht met jezelf kost opnieuw veel energie. Ondertussen staat de rest van je leven in de wachtstand. We kennen dit gevecht allemaal, maar bijna niemand praat erover. Het is het best bewaarde geheim op deze planeet.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) helpt je om uit dit gevecht te stappen. ACT leert je ruimte vrij te maken om tijd en energie te investeren in de dingen die werkelijk belangrijk voor je zijn, de waarden die iedereen heeft, maar die vaak niet aan bod komen door de drukte van alledag.