(Bedrijfs)coach

Coach

Bij coachen ligt de nadruk meer op praktische zaken. De laatste jaren zijn de persoonlijke of zakelijke doelen niet meer van elkaar te scheiden. Uw persoonlijk leven beïnvloedt uw werkprestaties en omgekeerd. Een coach helpt u een succes te maken van beide. Dit kan zijn door gesprekken en soms door trainingen. Een coach is een specialist die u helpt uw doelen te realiseren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld begeleiding bij een studie of beter functioneren op het werk. Maar ook het omgaan met stressvolle situaties zoals verhuizen, een nieuwe baan, reorganisaties en een (echt-)scheiding zijn zaken waarbij een coach u kan ondersteunen.

Als uw doelen zijn vastgesteld, wordt er gekeken hoe u daar op de meest efficiënte wijze kunt komen. Een doel is op honderden manieren te bereiken. Uw coach helpt u de beste weg te kiezen. Als het even tegen zit, dan is uw coach er om u aan te moedigen. Een coach zorgt er dus ook voor dat u het doel dat u wilt bereiken niet uit het oog verliest.

Bedrijfscoaching

De meeste managers weten dat het optimaliseren van de prestaties van hun medewerkers een van de grootste uitdagingen van hun beroep vormt. U kunt als manager niet alles alleen doen. Wanneer uw medewerkers effectief presteren bent u een goede manager.

Coaching is een manier om (verborgen) talenten te ontdekken en vervolgens tot ontwikkeling te brengen bij uw medewerkers. Een coach is er derhalve altijd op uit de ‘eigen’ kwaliteiten van de cliënten verder te ontwikkelen.

Tijdens een reorganisatie in een bedrijf verandert er veel. Dit heeft ook zijn weerslag op uw medewerkers: onzekerheid, houd ik mijn baan, de moed opgeven, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor, het zijn herkenbare opmerkingen. De sfeer in het bedrijf kan zo veranderen dat medewerkers niet meer bezig zijn met de bedrijfsdoelen, maar meer met hun eigen onzekerheden en zich dan ziekmelden. Dit is een omgeving die desastreus is voor zowel het management als voor de medewerkers. Hierin kan een coach een goede rol spelen. Het motiveren van mensen in moeilijke situaties is immers één van de (vele) talenten van een coach.