Counselor

Ook over zonnige dagen valt wel eens een schaduw.
Iedereen komt in zijn leven wel eens momenten tegen waarbij, ondanks de hulp van familie of vrienden, de problemen zich alleen nog maar lijken op te stapelen. U komt dan zo vast te zitten in uw eigen denk- en belevingswereld dat het uitzichtloos lijkt. Dan kan een counselor uitkomst bieden.

Als cliënt staat u centraal en wordt u vooral gezien als mens met uw eigen unieke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. U krijgt professionele begeleiding, waarbij uw eigen kennis en vaardigheden weer worden gestimuleerd, zodat u weer richting kunt geven aan uw eigen leven.

Bij het zoeken naar een counselor is het belangrijk dat het van beide kanten ‘klikt’. Pas dan kan er een band ontstaan die gebaseerd is op vertrouwen. Vanuit deze situatie ontstaat een goede samenwerking.

Als counselor ben ik gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat ik bijhoud is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Er wordt alleen contact met derden opgenomen in overleg én met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Een gesprek duurt één tot anderhalf uur. In de laatste tien minuten ronden we het gesprek af en kijken samen of u nog steeds de gewenste richting uit gaat en uw doelen bereikt. Soms kan één gesprek al voldoende zijn om u weer op weg te helpen.
Over het algemeen zijn 5 tot 8 gesprekken genoeg om u weer gebruik te laten maken van uw eigen kennis en vaardigheden.

Bent u benieuwd naar de ervaring van een cliënt? » klik hier.