Depressie de Baas

Je hoort mensen vaak zeggen “Ik zit even in een dip”. Daar kijkt niemand van op. Iedereen is weleens somber of treurig. Zulke gevoelens komen vaak voor na een tegenslag of ruzie, het verlies van een dierbare of zomaar. Meestal trekt zo’n sombere bui vanzelf weg. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Ze missen de energie om iets te ondernemen. Het lukt ze maar niet om minder somber te worden. Mensen die lange tijd last houden van zo’n zwaarmoedige stemming lijden mogelijk aan een depressie.

Een depressie kan, soms na maanden, soms na jaren weer terugkomen. Dit gebeurt bij bijna de helft van de mensen die depressief zijn geweest. Een goede behandeling kan de kans op terugkeer van een depressie verkleinen. Die behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en mindfulness, indien nodig gecombineerd met medicatie.

Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken, door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten, werken meestal contraproductief. Dit is bij veel psychische problemen het geval. Vooral bij meer chronische klachten, zoals kwetsbaarheid voor depressie en angstklachten, waarbij controle willen houden een groot deel van het probleem vormt.

Wat is MBCT?

MBCT staat voor Mindfulness Based Cognitive Therapy. In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren, waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Centraal in deze toepassing van MBCT staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen als ze zich voordoen en de aandacht richt op de emotionele lading bij het patroon. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen.

Heeft u vaker last van een (terugkerende) depressie of angstklachten en wilt u terugval voorkomen, neem dan contact op. We maken een afspraak voor een intakegesprek waarbij we samen kijken of MBCT voor u de juiste behandeling is.