Disclaimer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan ImproGrow geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u nader te informeren over uw eventuele informatie aanvraag en deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op grond van justitiële vordering.

Linkkoppelingen

Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, werking en verstrekte informatie van de websites die gelinkt zijn vanaf deze website.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van de eigenaar verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook.
Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Het is niet de bedoeling van ImproGrow om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad.
In voorkomend geval verzoek ik u om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd, of alsnog met uw toestemming op de website blijven staan.