EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties en de levendige beelden van de ervaring. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. En ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen. Veel voorkomende klachten zijn: er steeds aan denken, angsten, nachtmerries, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn.

Het werkt snel. Bij kinderen is dat extra belangrijk omdat onverwerkte herinneringen de gezonde ontwikkeling kunnen remmen of blokkeren. Snelle behandeling zorgt ervoor dat kinderen weer ‘verder kunnen leven’ en voorkomt klachten op de lange termijn.
Kinderen en jongeren vinden EMDR minder vervelend dan ‘praattherapie’. Dit komt doordat zij bij EMDR niet lang aan de traumatische herinnering hoeven te denken.

Tijdens de sessie wordt er weinig gesproken. De hersenen zullen vooral bezig zijn met het verwerken van de beelden die naar boven komen. Dit zal plaatsvinden onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving. Omdat een EMDR sessie altijd dient te worden afgemaakt, is het niet mogelijk vooraf te zeggen hoelang de sessie duurt.

Als EMDR-therapeut werk ik samen met AlleKleur en Kindermisbruiknee.nl.
Tevens ben ik coördinator en geregistreerd EMDR therapeut bij De Samenwerkende EMDR Therapeuten.

Het gebruik van medicijnen kan het effect van EMDR vertragen.
Bij mensen met epilepsie en mensen die psychotisch zijn (geweest) pas ik geen EMDR toe.

  • www.hulpnaongeval.nl
    ImproGrow is netwerkpartner van hulpnaongeval.nl.
    Hulp na ongeval biedt een bron van informatie over alle zaken en organisaties die na een ongeval belangrijk kunnen zijn.
    Het netwerk betreft een samenwerking van deskundigen. Wij verlenen hulp na ongeval© met EMDR traumaverwerking.
    Hulp nodig? Samen met de aangesloten hulpverleners helpen wij u graag.