Familieopstellingen

Familieopstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is. (Ook wel systemisch werken genoemd).

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een ander systeem, zoals bijv. een sportvereniging, koor, afdeling van het werk etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien. En hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen. En het zijn deze verstrikkingen waarvan de deelnemers aan opstellingen zich willen bevrijden.

Deelnemers aan een opstelling zijn geen familieleden van elkaar.

Wel worden zij binnen de opstelling “representanten” ofwel “stand-ins” van familieleden/of delen uit een ander systeem die door de hulpvrager of hulpvraagster worden opgesteld. De representanten spelen geen rollenspel, maar krijgen toegang tot de energie van het betreffende systeem dat is opgesteld.

De cliënt is toeschouwer en ziet als het ware zijn (familie)systeem. Dit maakt de kern van de problemen zichtbaar. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem in balans geeft kracht en inzicht. Dit zorgt voor een werking op een dieper niveau dan we ons bewust zijn. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust.

Bert Hellinger e.a spreken over het ‘wetende veld’, een onzichtbaar, alles omvattend energieveld, dat mensen en materie over tijd en ruimte heen met elkaar verbindt. In de Psychologie ontstaat meer en meer wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van dit energieveld het ‘wetende veld’ genoemd. In de ‘belevingswereld’ van mensen zijn dergelijke energie – dimensies al eeuwenlang ervaarbaar. Ook worden mensen geschoold in de intuïtieve afstemming op deze onzichtbare energievelden.

Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk

Bij aanvang van de opstelling vertelt u kort uw klacht of probleem. Ik help u om uw klacht of probleem om te zetten in een heldere vraag. De energie van uw probleem gaat vanaf nu zijn werk doen. Als begeleider beslis ik welke systeemdelen – bijvoorbeeld vader, moeder en uzelf, of eenzaamheid, en uzelf – opgesteld worden.

U kiest vervolgens representanten voor de systeemdelen en uzelf, neemt ze bij de schouder en stelt ze ergens in de ruimte op. Dat gebeurt in een sfeer van aandacht en respect. U hoeft dus niet uw familie mee te nemen!

Belangrijk hierbij is dat u niet een van te voren bedacht beeld opstelt, maar zonder na te denken de representanten op hun plaats zet. Het is wonderlijk dat de representanten, eenmaal opgesteld en zonder informatie vooraf, dingen blijken te weten en zich net zo voelen als de personen waar ze voor staan, zonder deze te kennen.

Wilt u kennismaken met een (familie)opstelling, of wilt u als Coach, Counselor, therapeut leren met opstellingen te werken?

Dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.